TÜKETİCİ HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketiciler ile satıcılar arasında imzalanan ön ödemeli satış sözleşmelerinden doğan tapu iptal tescil davaları (Ofisimiz , nezdinde Osmanlı İnşaat , Bulut İnşaat , Evviva Blt İnşaat , Fi-Yapı , Makrom , Di-Yapı , Vera Grup ünvanlı şirketlerin mağduriyet yaşattığı tüketicilerimize yıllardır hukuksal destek sağlamaktadır.)

Ayıplı ürün satışından doğan uyuşmazlıkların takibi ,Bankaların tüketicilerden haksız olarak tahsil ettiği bedellerin tahsili hususunda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunulması ,Tüketici Hakem Heyeti kararların icrasının gerçekleştirilmesi ve bu konudaki davaların açılması , Tüketici Yasasından doğan diğer tüm uyuşmazlıklar noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir.

Tüketici Hakları

Tüketici Hukukunu sağlayan düzenleyici yargı bölgelerinde (serbest piyasa ekonomisine sahip gelişmiş ülkelerin çoğunu veya tamamını içeren bir liste). Tüketicinin korunması, tüketici hakları , adil ticareti, rekabeti ve doğru bilgiyi sağlamak için tasarlanmış bir grup yasa ve kuruluştur. Yasalar, sahtekarlığa veya belirli uygulamalara karışan işletmelerin rakiplerine karşı avantaj elde etmelerini önlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca toplumda en savunmasız olanlar için ek koruma sağlayabilirler.Tüketici koruma yasaları, tüketici hakları korumaya yönelik bir hükümet düzenlemesi biçimidir. Örneğin, hükümet ürünlerle ilgili bilgileri (güvenliğin veya halk sağlığının gıda gibi bir konu olduğu alanlarda) ifşa etmesini talep edebilir.

Tüketici koruması, tüketici hakları fikrine ve tüketicilerin pazarda daha iyi seçimler yapmasına bağlıdır. İlaveten tüketici şikayetleri konusunda yardım almasına yardımcı olan tüketici örgütlerinin oluşturulmasına bağlıdır. Tüketiciyi korumaya teşvik eden diğer kuruluşlar da vardır. Mesela; hükümet kuruluşları ve tüketici koruma kurumları ve kuruluşları, kamu denetçileri. 

Tüketici, yeniden satış veya üretim ve imalatta kullanımdan ziyade, doğrudan kullanım veya mülkiyet için mal veya hizmet satın alan bir kişi olarak tanımlanır. [1]

Tüketici çıkarları, tüketicilere doğrudan ve dolaylı olarak hizmet veren, ekonomik verimlilikle uyumlu pazarlarda rekabeti teşvik ederek korunabilir, ancak bu konu rekabet hukukunda ele alınmaktadır.

Tüketici koruması, hükümet dışı kuruluşlar ve bireyler aracılığıyla tüketici aktivizmi olarak da iddia edilebilir.

Tüketici Hukuku Avukatı – Tüketici Avukatı

Tüketici Hukuku Avukatı arayanların ve tüketici avukatı arayışında olanların ilk çaldığı kapı Tüketici Avukatı Orhan Boran Hukuk Bürosu. Tüketici Hukuku Avukatı Orhan Boran müvekillerine tüketici haklarıyla alakalı konularda hukuki destek sunmaya hazırdır. Kendisiyle hemen iletişime geçebilirsiniz.