SÖZLEŞME HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

Sözleşme Hukuku

Bir sözleşme, iki ya da daha fazla taraf arasında, bağlayıcı bir yasal anlaşma olarak yasa tarafından uygulanabilecek gönüllü bir anlaşmadır. Sözleşme hukuku, sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri tanır ve yönetir. Medeni hukuk geleneğinin yetki alanı içinde, sözleşme hukuku, borçlar yasasının bir koludur. Ortak hukukta, bir sözleşmenin oluşturulması genellikle bir teklif, kabul, değerlendirme ve bağlı olma niyetini gerektirir. Her bir taraf sözleşmeye girme kapasitesine sahip olmalıdır. Her ne kadar sözlü sözleşmeler bağlayıcı olsa da, bazı sözleşmeler, yazılı veya sözlü olmak gibi formaliteleri gerektirebilir.

Ortak hukukta, bir sözleşmenin unsurları teklif, kabul, yasal ilişkiler oluşturma ve değerlendirmedir. Tarafların genel olarak yasal olarak bağlı olma niyeti olduğu kabul edilmek zorunda olduğundan, tüm anlaşmalar zorunlu olarak sözleşmeye tabi değildir. Sözde bir centilmenlik anlaşması, yasal olarak uygulanabilir nitelikte olmayan ve “sadece onur içinde bağlayıcı” olan bir anlaşmadır.

Sözleşme Hukuku – Sözleşme Avukatı

Günlük hayatın birçok yönü, mal satın almak, araba kredisi başvurusu yapmak, istihdamla ilgili evrakları imzalamak ve ürün ve hizmet satın alırken veya bilgisayar yazılımını kullanırken şart ve koşulları kabul etmek de dahil olmak üzere sözleşmeleri içerir.

Sözleşmeleri içeren yasal konular, bir tarafın yapmayı kabul ettiği yasal yükümlülüğü yerine getirmediğinde ortaya çıkar. Bir taraf, bir sözleşmeyi yerine getirmemesi nedeniyle bir sözleşmeyi ihlal ettiğinde, diğer taraf çoğunlukla parasal zararlar için dava açabilir veya bazı sınırlı durumlarda mahkemeden diğer tarafın söz vermesi için zorlamasını isteyebilir.

Sözleşmeler, açıkça yazılmadıklarında yasal anlaşmazlıkların kaynağı olabilir. Anlaşmanın şartlarını yanlış anlayan taraflar birbirlerini dava edebilir ve bir mahkeme kararını çözebilirler. Buna ek olarak, bir şirket bir sözleşmeyi imzalayıp daha sonra işine son verdiğinde veya sözlerini yerine getiremediğinde, diğer tarafın yardım almak için medeni veya iflas mahkemesinde dava açması gerekebilir.

Sözleşmelerden kaynaklı hukuki bir sürece girdiğiniz zaman ilk başvurmanız gereken kişi iyi bir sözleşme avukatıdır. Sözleşme avukatı ararken size bu hukuki süreç boyunca destek sunacak kişi Sözleşme Avukatı Orhan Boran gibi tecrübeli ve referansları kuvvetli bir sözleşme avukatı olmalıdır.

Ulusal ve uluslarası alanda özel kişiler ya da ticaret şirketleri için her türlü sözleşmelerin hazırlanması noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir. Hemen İletişime geçin.