GAYRİMENKUL HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

Gayrimenkul Hukuku

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar ,Kamuoyunda Kentsel DönüşümYasası olarak da bilinen AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında yapılacak başvurular , ve iş bu yasadan doğan uyuşmazlıklar , tapu iptal ve tescil davaları , kamuoyunda 2B Yasası olarak bilinen kanun kapsamında yapılacak başvurular ve bu yasadan doğan uyuşmazlıkların çözümü , İmar Yasası’ndan doğan uyuşmazlıklar , kamulaştırmasız el etmadan doğan tazminat davaları , tapu sicilinden doğan sorumluluk davaları , muvazaa davaları , taşınmaz mülkiyetinden doğan uyuşmazlıkların çözümü , ecri misil davaları, kadastro tespitine itiraz ve gayrimenkul hukukuna ilişkin tüm diğer uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir.

Mülkiyet-Gayrimenkul Hukuku

 

Mülkiyet hukuku, ortak mülkiyet hukuk sisteminde, mülkün çeşitli mülk ve mülkiyet biçimlerini (kişisel veya taşınır mallardan ayrı olarak arsa) ve kişisel mülkiyette yöneten hukuk alanıdır. Medeni hukuk sisteminde taşınır ve taşınmaz mallar arasında bir bölünme vardır. Taşınır mal kabaca kişisel mülkiyete karşılık gelirken, taşınmaz mallar taşınmaz veya taşınmaz mallara, ilgili haklara ve yükümlülüklere karşılık gelir.

Mülkiyet kavramı, fikri ya da felsefesi tüm mülkiyet hukukunun altındadır. Bazı yargı bölgelerinde, tarihsel olarak tüm mülkler monarşiye aitti ve feodal toprak mülkiyeti veya diğer sadakat ve sadakat feodal sistemleriyle devredildi.

Mülkiyet hakları, diğer tüm kişilere karşı uygulanabilir olan şeylerin haklarıdır. Aksine, sözleşme hakları belirli şahıslara karşı uygulanabilir haklardır. Ancak mülkiyet hakları bir sözleşmeden doğabilir; iki hak sistemi çakışıyor. Arazi satışı ile ilgili olarak, örneğin, iki yasal ilişki seti birbirinin yanında bulunmaktadır: sözleşmeye bağlı tazminat hakkı ve arazi üzerinde mülkiyet hakkı uygulanabilir. İhaleler, sözleşmeler ve hakkaniyete dayalı irtifaklar gibi, daha az mülk hakları sözleşme ile oluşturulabilir.

Verilen hakların, mülk sahibi olmayan kişiye sözleşmeye açık bir çıkar ya da hak kazandırmak için yeterince önemli olmadığı ayrı bir ayrım vardır. Bu hakların en net örneği lisanstır. Genel olarak, lisanslar bağlayıcı bir sözleşme ile oluşturulmuş olsa bile, mülkiyet çıkarlarına yol açmazlar.

Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesi – İstanbul Avukat

Gayrimenkul Hukuku denince akla ilk gelen şeylerden biri Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesi. İnsanlar sahip oldukları arsaları değerlendirmek ve bir müteahhite satmak isteyebiliyor. Bu ve buna benzer durumlarda her tarafın güvencesini sağlayacak bir Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesi ile arazi üzerinde işlem yapılır. Böyle durumlarda uzun vadede zarar görmemek için yanınızda gayrimenkul ve kat karşılığı arsa sözleşmesi konusunda tecrübeli bir avukatın bulunması gerekmekte. İstanbul Avukat Orhan Boran, Gayrimenkul Avukatı olarak aradığınız kişi. Gayrimenkul konusunda tecrübeli bir İstanbul avukat arıyorsanız ve En İyi İstanbul Avukat kim diye merak ediyorsanız, Gayrimenkul Avukatı Orhan Boran ilk ziyaret edeceğiniz yer olmalı. Hemen onunla iletişime geçin.