İŞ HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasında iş ve hizmet ilişkisinden doğan davaların takibi ( işçilik ve tazminat alacakları ) , işe iade davaları , Sosyal Sigortalar Kanunundan doğan uyuşmazlıklar , hizmet tespit davaları ,işverenlere iş sözleşmelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ve İş Hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir.

İş Davası Avukatı

İş dünyasında alt yapının rekabete dayanmasının sonucunda işverenlerin işçileri çalıştırdıkları ortamlar kötü olabilmektedir. Ayrıca hukuksal açıdan kazanılmış hakların kullandırılmaması da bu durumun bir sonucu olarak sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Hukuktaki alanlar temel mevzulara göre bölünmüş olup, iş hukuku da bu bölünmeler sonucu doğmuştur. İş hukuku uygulamalarına bakan iş davası avukatı da belirlenen yasalar çerçevesinde işçi ve işveren arasında köprü durumunda bulunur.

İş Hukuku Davaları Neleri Kapsar?

İş hukuku işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların iş hukuku ışığında çözüme kavuşturulmasına aracılık etmektedir. Bu konuların başında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai, işe iade davası, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, eşit davranmama tazminatı, yıllık izin ücreti gibi ana konular gelmektedir. İşverenlerin de çıkarları göz ardı edilmeden, işçi haklarının da kullandırılmasına engel olmayacak şekilde arabuluculuk hizmetinde bulunan avukatlar iş davası avukatı olarak bilinirler.

İş Hukuku Avukatının Görevi Nedir?

İşçi ve işveren arasında imza edilen iş sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmenin uygulanması ve sözleşmenin uygulanmasından doğan hak ve alacakların iş veren ve işçi nezdindeki uyuşmazlıklarını gidermek iş davası avukatı aracılığıyla gerçekleştirilir. Açılan davalar iş hukukuna göre değerlendirildikten sonra İş mahkemesinde görülür ve karara bağlanır.

İş Hukuku Avukatı İşçi Alacaklarını Ne Kadar Sürede Alabilir?

Sıklıkla iş hukuku davalarının temelini tazminatlar oluşturur. İşveren daha az vergi vermek için maaşları daha az yansıtabilir, kıdem tazminatını göstermeyebilir veya mesai ücretlerini ödemeyebilir. Bu gibi durumlarla fazlaca karşılaşılmaktadır. Süreci kısaltmanın yolu ise tanıklar ve kanıtlar ile alınan veya ödenmeyen ücreti ispatlamaktır. Sadece bu yolla işlemler kısaltılabilir. İyi bir iş davası avukatı süreci 6 aya kadar düşürebilir.

Alacakların miktarına göre de değişmekle birlikte bazen bu süre 12 ay ve daha fazla süreyi de kapsayabilmektedir. Yerel davanın mahkemeyi davayı sonuçlandırması veya bir üst mahkemeye sevk etmesi gibi faktörler de süreye eklenebilir. Bu nedenle kanıtların varlığı en önemli faktör olacaktır. İşveren ve işçi arasındaki parasal konular yasalarla güvence altına alınmış durumdadır.

İş Mahkemesi – İş Hukuku Avukatı – İş Avukatı

Eğer bir iş mahkemesi ile karşı karşıyaysanız ve bir iş avukatı, iş hukuku avukatına ihtiyacınız varsa, gelmeniz gereken ilk adres İş Hukuku Avukatı – İş Avukatı Orhan Boran. Her türlü iş mahkemesi konusunda tecrübeli ve uzman İş Avukatı Orhan Boran ile hemen iletişime geçin!