İCRA & İFLAS HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

İcra Hukuku

İcra takibi yapılması , tasarrufun iptali , haczedilmezlik şikayeti , kıymet takdirine itiraz , icra takibine itiraz , menfi –tespit , iflas takibi ve davaları, istihkak ve İcra –İflas Yasasından doğan her türlü uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir. İcra Avukatı Orhan Boran siz değerli müvekillerine icra ve iflas hukuku konusunda her türlü hukuki desteği sunmaktadır.

İflas Kavramı ve Süreci

Parasal borçların toplanması için olan yöntemlerden biri borçluya karşı iflas işlemlerine başlanmasıdır. Alacaklılar, icra takibatının başlatılması için iflas işlemlerine başlamayı tercih edebilirler; İflasın sonucu olarak, gelecekte vadesi dolacak borçlar dahil olmak üzere tüm borçlar vadesi dolacak ve alacaklıların karşılanması amacıyla borçlu varlıklarının tamamı tasfiye edilecektir. Ancak, iflas davaları genellikle Türkiye’de ticari mahkemeler nedeniyle bir yıldan fazla sürdüğü için, bazı alacaklılar borçlunun iflasını istemekten kaçınırlar.

İflas işlemleri sadece tüccarlara karşı başlatılabilir. Parasal borçların varlığında, tüccar alacaklıları icra daireleri önünde icra veya iflas işlemlerine başlayabilirler. Alacaklılar ayrıca, borçlunun yetkili ticari mahkemelerde iflas etmesini şu durumlarda talep edebilir: Borçlunun kalıcı bir adresi yok ise; borçlu borçlarını ödememek için saklanıyor ise; borçlu, alacaklıların haklarını ihlal eden hileli uygulamalara dahil oluyorr veya bunlara girmeye teşebbüs ediyor ise; borçlu, icra takibatları sırasında varlıklarını gizliyor ise; Alacaklılar, borçlu tarafından, alacaklarının asla ödenmeyeceğine dair açık veya zımni olarak bilgilendirilir ise; önerilen konkordato verilmez veya konkordato dönemi iptal edilir veya sonlandırılır ise; borç mahkeme kararının uygulanması yoluyla ödenemez ise; sermaye şirketlerinin borçluluğu söz konusu ise; projenin uzlaştırılması veya ihlal edilmesi yoluyla yeniden yapılanma sona erdiyse.

İcra Avukatı – İstanbul İcra Avukatı

Avukat Orhan Boran, İstanbul’da Bakırköy, Şişli ve Beşiktaş ilçeleri başta olmak üzere İstanbul’un genelinde avukatlık yapmaktadır. İstanbul İcra Avukatı Orhan Boran, yıllardır süregelen iş bilgisi ve deneyimiyle başarılı bir icra avukatı olmuş ve İstanbul İcra Avukatı arayanların gözdesi olmuştur. Siz de icra ve iflas davaları ve süreçleri hakkında dilediğiniz bilgileri almak için İcra Avukatı İstanbul Avukat Orhan Boran ile iletişime geçin.