CEZA HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

Ceza Hukuku alanında müşteki taraf adına katılma ve savcılık nezdindeki şikayetlerin yapılması , sanık adına ise savunma ve Türk Ceza Kanunundan doğan tüm davaların takibi noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir. İstanbul Ceza Avukatı Orhan Boran, Şişli’de bulunan ofisinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Temel olarak suç ve yasalar, çoğu zaman neredeyse aynı konu başlığı altında yer alan şeylerdir. Bunun sebebi, içinde yaşadığımız bu dünyada, dünyevi vatandaşlar olarak, uymak istediğimiz kuralların olmasıdır. Ancak, Suç sözcüğü ortaya çıktığında, tek düşündüğümüz, bir kimsenin ya da bir grup insanın yasaları ihmal etme ve yasalara aykırı davranma ve bir zulme neden olma konusunda sapkın bir şekilde davranmaya karar vermesidir.

Suç (devlet tarafından yargılanabilecek ve suçla cezalandırılabilecek bir suç teşkil eden bir eylem veya ihmal) gerçekleştiği zaman, takip edilmesi gereken Kanun, ya ceza ya da daha güçlü yasaların uygulanması ile yeniden devreye girer.

 

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suçla ilgili hukukun gövdesidir. İnsanların mülkiyeti, sağlığı, güvenliği ve ahlaki refahı için tehdit edici, zararlı veya başka şekilde tehlikeye attığı düşünülen davranışları yasaklar. Çoğu ceza hukuku, yasaların bir yasama organı tarafından düzenlendiğini söyleyen tüzük tarafından kurulmuştur. Bu yasaları ihlal eden kişilerin cezalandırılmasını içerir. Ceza hukuku, yargı yetkisine göre değişir ve uyuşmazlıktan ve mağdur tazminatından ziyade cezalandırmaya daha çok vurgu yapan medeni hukuktan farklıdır. Ceza usulü, suç işlemesinin gerçekliğini doğrulayan ve suçlunun cezai muamelesine izin veren resmi faaliyet resmi bir eylemdir. Bunlar en iyi çekirdek tanımlarıdır; Tüm hukuk sistemlerini, yasal bir sistemin geliştirilmesindeki tüm aşamaları veya belirli bir hukuk sistemi içindeki tüm unsurları kavramazlar.

Ceza hukuku, bir bütün olarak, hükümetin belirli davranışları düzenleme ve cezalandırma gücüne atıfta bulunur. Davranışlar yasalara girer ve suç haline gelir. Sokağa çıkma yasağı süresinin geçmesi suç olmadığından bunun bir cezası olmadığı için, cezanın asıl gereklilikleri şöyle olur:

Ceza;

Nahoş sonuçlar doğurur,
Yasalarca kontrol edilir,

Kasıtlı olarak olarak işlenebilir,
Hükümet tarafından kontrol altında tutulabilir.

İstanbul Ceza Avukatı Orhan Boran

Tüm bu durumlarda, ceza hukukuyla ilgili tatsız bir durumla karşılaşmanız durumunda çözümü yalnız bulmaya çalışmayın. İstanbul Ceza Avukatı Orhan Boran sizlere iyi bir ceza avukatı olarak destek sunacak ve hukuksal desteği hukuki süreciniz boyunca arkanızda olacaktır.