TİCARET HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

Ticaret Hukuku

Şirket kurulumları ve anasözleşmelerin hazırlanması , birleşme ve devralmalar , şirket genel kurullarının yapılması ve alt yapısının hazırlanması , ticari sözleşmelerin hazırlanması, ticaret şirketlerine hukuksal danışmanlık yapılması , Ticaret Hukukundan doğan davaların takibi, Haksız Rekabet davaları , ortaklıktan çıkma / çıkarılma , şirketin feshi ,ticari işletmenin devri ve Ticaret Hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir.

 

İş hukuku ya da şirketler hukuku olarak da bilinen ticaret hukuku, birçok ülkeye uygulanan bir hukuk sistemidir. Aynı zamanda ticaret ve satışla uğraşan kişilerin ve işletmelerin hakları, ilişkileri ve davranışları için geçerli olan hukukun bir organıdır. Genellikle medeni hukukun bir kolu olarak kabul edilir ve hem özel hukuk hem de kamu hukuku konuları ile ilgilenir.

Ticaret hukuku, pusulası dahilinde, ana ve temsilci gibi başlıklar içerir; kara ve deniz yoluyla taşıma; ticari nakliye; garanti; deniz, ateş, hayat ve kaza sigortası; borsa, kıymetli evrak, sözleşme ve ortaklık faturaları gibi. Ayrıca, kurumsal sözleşmelerin, işe alım uygulamalarının ve tüketici mallarının üretimi ve satışının düzenlenmesi de anlaşılabilir. Birçok ülke, ticaret hukukunun kapsamlı ifadelerini içeren medeni kanunlar kabul etmiştir.

Ticaret Avukatı – Ticaret Hukuku Avukatı – Ticari Dava Avukatları

 

Ticari avukatlar, şirketlere ve hükümetlere iş ile ilgili konularda danışmanlık yapan avukatlardır.

Bu, geniş kapsamlı bir çalışmayı kapsamaktadır ve ticari hukuk firmaları, avukatların belirli bir iş türünde uzmanlaştığı uygulama alanları olarak bilinen bölümlere ayrılmaktadır.

Uyuşmazlık çözümü avukatları, müvekkillerine içinde bulundukları ihtilaflar ve uyuşmazlık çözümü stratejisi ile ilgili yasa hakkında tavsiyelerde bulunur.

Bu ihtilaflar resmi işlemlere geçerse, gerekli yasal belgeleri hazırlar ve bir duruşma veya başka duruşmalar yoluyla müvekkillerine rehberlik ederler.

Bazı kıdemli uyuşmazlık çözümü avukatları hakem veya aracı olarak hareket edebilir.

Uyuşmazlık çözümü avukatları ayrıca, işlemsel meslektaşlarına, müşterilerinin anlaşmalarıyla ilgili olası gelecekteki uyuşmazlıkların olumsuz etkilerinden nasıl kaçınılacağını ya da olumsuz etkilerini en aza indirecekleri konusunda tavsiyelerde bulunur.

Ticaret Hukuku alanında hukuki bir süreç yaşamakla karşı karşıyaysanız ticari dava avukatları aramanız çok normal. Ticaret avukatı olarak çalışan iyi bir ticaret hukuku avukatı bulmanız gerekiyor demektir. Ticari Dava Avukatları arayışınızda aradığınız ticaret avukatı – ticaret hukuku avukatı tecrübeli ve portföyü geniş bir avukat olmalıdır. Ticaret Avukatı Orhan Boran ile hemen iletişime geçebilirsiniz.