Yapı Müteahhitliğinde Yeni Devir

muteahhit-kanun-teklifi

Yapı Müteahhitliğinde Yeni Devir

İçerisinde Çevre Kanunu’nun da bulunduğu bir dizi kanunun düzenlemeleriyle ilgili mecliste görüşmeler sürüyor. Kanunlara değişiklik teklifi inşaat sektörüne de bir düzenleme getirecek.  Eğer teklif meclisin onayından geçer ve yasa haline gelirse, müteahhitlik yapmak isteyenlerde yeni şartlar aranacak. Bakanlığın hazırladığı kanun teklifinin içeriğinde müteahhitlerin 9 farklı kategoride incelendiğini gözlemlemek mümkün. Teklife göre sınıflandırılmış müteahhitler, istediği her işi yapamayacak ve sadece kendi şartlarının sağladığı işlere girişebilecek.

Firmalar incelenecek ve kendi boylarından büyük işlere kalkışarak vatandaşı mağdur etme ihtimali minimalize edilmiş olacak. Böylece firmalar sadece kendi sınıflarının izin verdiği işlere başlayabilecekler. Kentsel dönüşüm ruhsatı almak isteyen firmalara ise binayı tamamlama taahhütü verme şartı getirilecek.

Kanun teklifi, 3194 sayılı İmar Yasası’na da düzenlemeler getiriyor. Düzenlemeye göre müteahhitlerde sadece iş bitirme ve finansal varlık değil, aynı zaman da mesleki ve teknik yeterlilik ve vasıflar da aranacak.

İş Bitirme Şartı

 

Örnekle açıklamak gerekirse, daha önce en fazla 50 daireli bir bina inşa eden bir müteahhit, direkt olarak 500 daireli bir site işine giremeyecek. Buna ek olarak projenin toplam maliyetinin çok küçük bir kısmı da sermaye olarak yeterli olmayacak ve müteahhitlerin sermayelerinin de projeyi tamamlamaya yetecek düzeyde olması şartı getirilecek.

Kanun Teklifinin Temel Sebebi

 

Son zamanlarda inşaat piyasasındaki durgunluk ve birçok firmanın iflası, binlerce vatandaşın da mağdur olmasına sebep oldu. Birçok firma projelerine başlayıp dairelerini satmaya başladılar. Ancak projelerini bitiremeden ortadan kaybolan inşaat şirketlerinden daire satın alan vatandaşlar yüzbinlerce liralık zarara girdiler. Karşılarında bir muhatap da bulamayan gayrimenkul mağdurları, soluğu yetkili yargı mercilerinde aldılar.

Son zamanlarda bunun gibi olayların da artması ve birçok inşaat firması yöneticisinin dolandırıcılık suçu ile hüküm giydiği bu süreçlere çözüm önerisi olarak gelen kanun teklifinin bundan sonrasında inşaat sektörüne ve piyasasına çeki düzen vermesi bekleniyor.

 

Artık Sadece Tasdikli Müteahhitler Olacak

 

Müteahhit olabilmek için artık   “Müteahhitlik Yetki Belgesi” denen bir belgeye ihtiyaç duyuluyor. Bu belgeyi almak isteyenlerin de bulundukları şehirdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurularını gerçekleştirmeleri ve gerekli yeterlilikler sağladıklarını belgelemeleri gerekecek.