Zorunlu Arabuluculuk Yasalaştı. Zorunlu Arabuluculuk Ne Zaman Başlayacak? Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Arabulucu - Arabuluculuk

Zorunlu Arabuluculuk Yasası

“ İŞÇİ –İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA  ZORUNLU ARABULUCU Olacak “

“ ARTIK İŞÇİ VE İŞVEREN  ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURACAK VE EĞER ANLAŞAMAZLARSA MAHKEMEYE GİDECEK .”

Zorunlu Arabuluculuk  Ne Gibi İşçi -İşveren Sorunlarını Kapsamaktadır ?

7036 sayılı kanun ile Zorunlu Arabuluculuk kanuna döküldü. 7036 sayılı kanun 25 .10.2017 tarihinde Resmi Gazetede de duyuruldu. Peki, yasanın doğurduğu en önemli ve işçi-işveren problemlerinde devrim yaratan  inovasyon olan Zorunlu Arabuluculuk ne zaman yürürlüğe girecek? Yasanın Zorunlu Arabuluculuk hükümlerini ihtiva eden 3, 11,12.maddeleri 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek ve, diğer hükümleri ise  Resmi Gazetede de çıkmış olan 25 .10.2017 tarihinde geçerliliği başlamıştır.

6325 sayılı Arabuluculuk yasası ile getirilen arabuluculuk uygulaması ülkemizde ihtiyaridir. Yani insanlar arabulucuya gidip gitmeme konusunda hürdürler. Ancak şu anki iş mahkemeleri yasasında farklılık öngören yasa tasarısı ile artık yasaya, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi-işveren alacağı, tazminatı ve işe iade için açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması yükümlülüğü getirilmiş ve dava şartı olarak anılmıştır .Bu durumda, mesela kıdem tazminatı için dava açmayı düşünen bir işçi, hemen dava açamayacak, öncelikle arabulucuya başvuracaktır. Eğer anlaşma sağlanamaz ise, arabuluculuk işlemlerinin sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın gerçeğini veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ekleyerek dava açması gerekir.

Ama kanuna göre zorunlu arabuluculuk kurumu sadece belli davalar ile limitli kalmakta. Örneğin, iş kazasından dolayı tazminat davası açmak isteyen bir işçi yine eski yasadaki gibi direk hukuk mahkemelerinbaşvuracaktır.

Zorunlu Arabulucuya Başvurma Süreci Atlanırsa Hakim Nasıl Karar Verir?

Saydığımız işçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu arabulucuya başvurmaksızın dava açılması durumundaysa mahkemelerce usulden ret kararı verilecektir.

Arabuluculara Nasıl Başvurulur? Arabulucu Nasıl Bulunur?

Taraflar kendi arabulucularını bulmakta özgür oldukları gibi, kendi arabulucularını bulamamaları/bulmamaları durumunda adliyeler bünyesindeki arabuluculardan atanacaktır.

Arabulucuya Ücret Ödenir Mi? 

Zorunlu Arabulucuya , Arabuluculuk Yasasındaki tarifeye göre ücret ödenir ve bu zorunludur.

Sonuç olarak İş Mahkemeleri Yasasında değişiklik yapan Zorunlu Arabuluculuk Kanunu ile işçi – işveren problemleri zamandan, paradan ve emekten tasarruf ederek çözüm bulacak ve mahkemelerin iş yükü de hafifleyecektir.

Şişli Bölgesinde Hukuk Danışmanlığı Veren Hukuk Büromuz Arabulucu – Arabuluculuk Hizmeti Vermektedir.

İstanbul Avukat – Şişli Avukat Orhan Boran

Daha Fazla