En Sık Karşılaşılan Ticari Davalar

En Sık Karşılaşılan Ticari Davalar

Ticari dava İstanbul ve çevresinde yoğun olarak görünen dava türlerindendir. Ticari

davalar kapsam olarak geniş olmakla birlikte, bir davanın ticari dava olup olmadığının

tespiti için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na bakılmalıdır. Bu kanunda düzenlenen

hususlardan kaynaklı davalar ticari dava kapsamına girer. Ticari davaların takibi için

ticaret hukuku alanında uzman bir ticari dava avukatı ile davanın takip edilmesi

gerekmektedir. Ticaret avukatı İstanbul başta olmak üzere önemli ticari şehirlerde hizmet

verir.

Ticaret avukatı olarak ofisimiz başta İstanbul olmak üzere önemli şehirlerde ticari

davalara bakmaktadır. Sık karşılaşılan ticari dava Şişli ‘de yer alan ofisimizce takip

edilmektedir. Ofis olarak takip ettiğimiz ve İstanbul ve çevresinde aktif olarak hizmet verdiğimiz başlıca ticari dava türleri şunlardır;

  1.  Ticari alacak davası,
  2.  Menfi tespit davası,
  3.  İstirdat davası,
  4.  Haksız rekabet davası,
  5.  Leasing sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
  6.  Şirketin tasfiyesi davası,
  7.  Bono, poliçe, çek ile ilgili her türlü kıymetli evrak takibi ve bundan kaynaklanan dava,
  8.  Diğer Ticari davalar

Bu davaların ilk aşamadan son aşamaya dek Asliye Ticaret Mahkemelerinde takibi

yapılmalıdır. Ticari dava avukatları gerek tacirin sözleşmelerinde gerekse bu sözleşmelerden

kaynaklanan davalarda müvekkilini en iyi şekilde temsil etmelidir. Ticaret avukatı olarak

ofisimizin ana ilkesi bu süreçte müvekkile en iyi şekilde danışmanlık yapılması ve düzenli

bilginin verilmesidir.

Daha Fazla