Gayrimenkul Hukuku Hakkında Merak Edilenler

gayrimenkul-bina-kat-sozlesme-hukuk-burosu

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, ihtilaf anlaşmazlıkları, hacizler, emlak vergileri, komşu ilişkileri, mülk tapuları, emlak garantileri, farklı ipotek türleri gibi mülkiyet kanunu ile ilgili çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Sigorta, ev sahibi / kiracı meseleleri ve gayrimenkul alım satımı ile ilgili konular gayrimenkul hukuku kapsamına girmektedir.

Gayrimenkul Nedir?

Değeri veya niteliği değişime uğramadan, bir yerden başka bir yere nakil yapılamayan mallara gayrimenkul denmektedir. 4721 sayılı Medeni Kanun’un 704. maddesinde ele alınmıştır. Söz konusu kanuna bakıldığında, “taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren araziler, tapu siciline kayıt edilmiş haklar ve kat mülkiyeti kütüğünde bulunan bağımsız bölüme sahip olan kayıtlar” gayrimenkul olarak ifade edilebilmektedir. Gayrimenkul’ ün eş anlamlısı taşınmazdır.

Gayrimenkulün veya taşınmazın yasal tanımı, arazi ve arazinin üzerindeki binaları içermektedir. Emlak hukuku ise, arazi sahibi olabilecek veya kullanabilecekleri yönetir.

Bu basit konsept, geniş bir yelpazede farklı yasal disiplinleri içerir. Emlak konut ya da ticari işletme olabilir. Söz konusu emlak, bir kişiye ait olabilir ancak kiralama düzenlemeleri yoluyla başkaları tarafından kullanılabilir. Arazi satın alınabilir veya satılabilir. Yapılan bu alım, satım, kiralama gibi durumlar için gayrimenkul işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılmasını ve kaydedilmesini sağlamak amacıyla birçok yasal düzenleme bulunmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun alt dallarını meydana getiren gayrimenkul davaları kapsamında ev, arsa, daire gibi taşınmazlar ile ilgili olabilecek her türlü davaları içermektedir. ve söz konusu gayrimenkuller için hukuka aykırı olan veya olabilecek durumların düzenlenmesi, düzeltilmesi gayrimenkul hukuku sayesinde yapılabilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Konuları Kapsar?

Taşınmazlarla alakalı olabilecek anlaşmazlık, uyuşmazlık veya haksızlık gibi durumlardan kaynaklanan davalar;

  • Tapu ve tescil davaları,
  • İstikhak davaları,
  • Kamulaştırma davaları,
  • Kira bedeli tespit ve tecil davaları gibi davaları kapsamaktadır.

Taşınmazlar hakkındaki dava türlerinde kişilere ait özel durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple farklı hukuk dallarının da işin içerisine katıldığı dava türleri arasında yer alan gayrimenkul hukuku, oldukça detaylı ve karışık durumlar içermektedir.

Gayrimenkul davaları oldukça karmaşık ve detaylı bir yapıya sahip olduğundan, tarafların taşınmazlar hakkındaki mağduriyetleri söz konusu olduğunda uzman bir avukat yardımıyla dava açmaları, daha kısa sürede ve daha etkili sonuçlar alabilmelerini sağlayacaktır.

 

Daha Fazla