Tembel Kocaya Yargıtay Kararı

Yargıtay, boşanma davası ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Tembellik edip çalışmayan koca tam kusurlu kabul edilirken, boşanmak isteyen kadınsa haklı sayıldı.

Genç kadın, kocası tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi, boşanmak istedi. Aile mahkemesi, davalı erkeğin boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurlu olduğuna hükmetti. Çift boşandı.

Davalı koca boşanmayı kabul etmeyince, karar istinafa taşındı. Bölge adliye mahkemesi, kocaya yüklenilen kusurlardan bir kısmının dosya çerçevesi itibariyle ispatlanamadığına hükmetti.

Davacı kadın ise kararlıydı. Kararı temyiz etmesi neticesinde yargıtaya götürdü. Bir boşanma davasını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın tembellik yapıp çalışmamasını, boşanma sebebi olarak değerlendirdi. Yüksek mahkeme, kadının kocası çalışmadığı için kendi ailesinin yanına sığınmasının ise evlilik birliğini derinden sarstığına dikkat çekti.

Oy birliği ile alınan kararda, kocanın çalışmayarak ağır kusurlu olduğu hatırlatıldı.