Yargıtay’dan Emsal Nafaka Kararı: Açıklama Yapılmayan Okul ve Servis Ücretleri İştirak Nafakasından Sayılmayacak

Boşanmış çiftler arasında sık sık sorun olarak iştirak nafakasıyla ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme çocuğun okul taksiti ve servis ücreti için yapılan harcamaların iştirak nafakası borcuna mahsuben yapıldığını belirten bir açıklamama olmaması üzerine iştirak nafakası borcunun devam edeceğine hüküm verdi. Avukat Orhan Boran açıklıyor.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşandı. Mahkeme, davalı kocanın iştirak nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. Oğlunun özel okul taksiti ve servis ücretini iştirak nafakası yerine ödediğini düşünen koca, nafakayı ödemedi. Mağdur kadın, okul taksiti ve servis ücreti ödemesinin nafaka borcu yerine geçemeyeceğini öne sürerek eski kocası hakkında icra takibi başlattı. Takibe eski koca itiraz etti. Mahkemenin yolunu tutan eski koca, özel okulda eğitim gören çocuğun okul ve servis masraflarını iştirak nafakasına karşılık olmak üzere ödendiğini, ödenen miktarın hükmolunan iştirak nafakasından çok daha fazla olduğunu dile getirdi.

TOPLAM 26 BİN TL ÖDEDİ
Nafakanın eğitim masrafı yanında çocuğun sair giderlerini kapsadığını gözeten ve oğlunun daha iyi bir eğitim almasını istediğini, bu nedenle karşı tarafın talebini kabul ettiğini söyledi. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin bir içtihadında bu ödemelerin nafaka borcunun hesabında dikkate alınması gerektiğine işaret edildiğini hatırlattı. Takip dönemi içerisinde bu suretle toplam 26 bin TL ödeyen davacının takipte istenilen miktarın çok üzerinde ödendiğini ileri sürdü.

YARGITAY KARARI BOZDU
Takip nedeniyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istedi. Davalı kadın eski kocasının nafaka ödemekten kaçındığını öne sürdü. Mahkeme davanın kabulüne hükmetti. Davalı kadının temyizi üzerine devreye giren Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Mahkeme, ilk kararında direndi. Davalı kadın bu kararı da temyiz edince devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul; müşterek çocuğun okul ve servis giderleri için yapılan harcamaların iştirak nafakası borcuna mahsuben yapıldığına ilişkin bir açıklama yoksa iştirak nafakası borcu devam edeceğine hükmetti. Kurul mahkeme kararını bozdu.